Bell Schedules

Elementary Bell Schedule Grades K-2: Wednesdays 8:35-9:05am
Grades 3-5: Wednesdays 9:15-9:45am
Combined Chapel (Grades K-5): 8:35-9:05am
Description / Period Start Time End Time Length
Class Begins 8:30 AM
Morning Recess (K-1) 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch/Recess (K-2) 10:55 AM 11:35 AM 40 min
Lunch/Recess (3-5) 11:20 AM 12:00 PM 40 min
Afternoon Recess (K-2) 1:35 PM 1:55 PM 20 min
Afternoon Recess (3-4) 2:00 PM 2:20 PM 20 min
Class Dismissed 3:00 PM
Middle School Bell Schedule Chapel: Mondays 2:10-2:50pm
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Hour 7:25 AM 8:15 AM 50 min
1st Period 8:20 AM 9:10 AM 50 min
2nd Period 9:15 AM 10:05 AM 50 min
3rd Period 10:10 AM 11:00 AM 50 min
Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
4th Period 11:35 AM 12:25 PM 50 min
5th Period 12:30 PM 1:20 PM 50 min
6th Period 1:25 PM 2:15 PM 50 min
Advisory 2:20 PM 2:50 PM 30 min
High School Bell Schedule Chapel: Mondays 1:20-2:00pm
Description / Period Start Time End Time Length
Zero Hour 7:25 AM 8:15 AM 50 min
1st Period 8:20 AM 9:10 AM 50 min
2nd Period 9:15 AM 10:05 AM 50 min
3rd Period 10:10 AM 11:00 AM 50 min
4th Period 11:05 AM 11:55 AM 50 min
Lunch 11:55 AM 12:25 PM 30 min
5th Period 12:30 PM 1:20 PM 50 min
6th Period 1:25 PM 2:15 PM 50 min
Advisory 2:20 PM 2:50 PM 30 min